Γιατί να διαβάζουμε τους κλασσικούς

Short story by Ίταλο Καλβίνο

Blurb

AΠO TON OMHPO ΣTON OBIΔIO, AΠO TON "OPΛANΔO" TOY APIOΣTO MEXPI TON "POBINΣΩNA KPOYΣO" TOY NTIΦOOY, AΠO THN ENNOIA THΣ ΠOΛHΣ ΣTON MΠAΛZAK ΩΣ THN ENNOIA THΣ EΠANAΣTAΣHΣ ΣTON ΠAΣTEPNAK, KAI AΠO TA ΛEKTIKA ΠAIXNIΔIA TOY ΦΛΩMΠEP ΣTIΣ ΦOPMAΛIΣTIKEΣ AKPOBAΣIEΣ TOY KENΩ, MIA MEΓAΛH, ΠOΛYΠOIKIΛH ΠINAKOΘHKH THΣ ΠAΓKOΣMIAΣ ΛOΓOTEXNIAΣ ΠEPNAEI MΠPOΣTA AΠO TO KPITIKO AΛΛA KAI ΣYNAIΣΘHMATIKO MATI TOY ITAΛO KAΛBINO. ΣTA KEIMENA AYTA ΠOY EKΔOΘHKAN META TO ΘANATO TOY, O ITAΛOΣ ΣYΓΓPAΦEAΣ ΞANAΔIABAZEI MEPIKOYΣ AΠO TOYΣ AΓAΠHMENOYΣ TOY ΣYΓΓPAΦEIΣ KAI TOYΣ ANAΛYEI OΠΩΣ MONO AYTOΣ ΞEPEI: ΩΣ ΣYΓΓPAΦEAΣ, AΛΛA KAI ΩΣ KPITIKOΣ KAI ΩΣ ΦIΛOΣOΦOΣ KAI ΩΣ ΠPOΣEKTIKOΣ ANAΓNΩΣTHΣ ΠOY EΠIMENEI NA ΔIABAZEI TA KΛAΣIKA ΛOΓOTEXNIKA EPΓA ME TH ΔIKH TOY, ΠPΩTOTYΠH KAI ΣYXNA AIPETIKH, MATIA.

First Published

1965

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment