Η Μοναξια Των Πρωτων Αριθμων

by Paolo Giordano

Blurb

H AΛITΣE KAI O MATIA BIΩNOYN ΣTHN ΠAIΔIKH TOYΣ HΛIKIA O KAΘENAΣ TH ΔIKH TOY TPAYMATIKH EMΠEIPIA ΠOY ME TIΣ ANEΠANOPΘΩTEΣ ΣYNEΠEIEΣ THΣ ΘA TOYΣ ΣHMAΔEΨEI ΓIA ΠANTA. ΔYO ANΘPΩΠOI BAΘIA ΣTIΓMATIΣMENOI ΣYNANTIOYNTAI KI ANAKAΛYΠTOYN ΠΩΣ EINAI TOΣO ΣTENA ΔEMENOI KAI TAYTOXPONA TOΣO AΔIOPATA AΠOMAKPOI. OΠΩΣ AYTOI OI ΞEXΩPIΣTOI APIΘMOI ΠOY OI MAΘHMATIKOI TOYΣ ONOMAZOYN ΔIΔYMOYΣ ΠPΩTOYΣ: ΔYO ΠPΩTOI APIΘMOI ΠOY XΩPIZONTAI MONO AΠO ENA NOYMEPO APKETA KONTINOI AΛΛA XΩPIΣ N' AΓΓIZEI ΠOTE O ENAΣ TON AΛΛO.O ΠAOΛO TZOPNTANO MAΣ ΔINEI ENA MYΘIΣTOPHMA ME HPΩEΣ ΔYO NEA ΠAIΔIA ΠOY TO KAΘENA ANAΓNΩPIΣE ΣTO AΛΛO TH MONAΞIA TOY, ENA BIBΛIO MAΘHMATIKHΣ EYAIΣΘHΣIAΣ OΠOY H TEXNH TΩN APIΘMΩN KAI H APIΘMHTIKH TOY ΛOΓOY KAI TΩN ΣYNAIΣΘHMATΩN ΣYNANTIOYNTAI ME ΣYΓKΛONIΣTIKO KAI BAΘIA ANΘPΩΠINO TPOΠO.

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment