Ιβανόης

Novel, Historical novel by Γουόλτερ Σκοτ

Blurb

O IBANOHΣ, TO ΔIAΣHMOTEPO EPΓO TOY ΣEP ΓOYOΛTEP ΣKOT, ΔIAΔPAMATIZETAI ΣTHN AΓΓΛIA THN EΠOXH TOY BAΣIΛIA PIXAPΔOY TOY ΛEONTOKAPΔOY KAI TΩN ΣTAYPOΦOPΩN.O ΓOYIΛΦPINT TOY IBANOH, ΔIΩΓMENOΣ AΠO TO ΣΠITI TOY EΞAITIAΣ MIAΣ ΣΦOΔPHΣ AΛΛA AΠPEΠHΣ AΓAΠHΣ, AKOΛOYΘEI TO PIXAPΔO ΣTOYΣ AΓIOYΣ TOΠOYΣ. YΣTEPA AΠO ΣKΛHPOYΣ AΓΩNEΣ KATA TΩN ΣAPAKHNΩN, ΞANAΓYPIZEI ΣTHN ΠATPIΔA TOY, OΠOY OΛA EXOYN AΛΛAΞEI. O AΔEPΦOΣ TOY PIXAPΔOY, O IΩANNHΣ, EXEI ΣΦETEPIΣTEI TO ΘPONO, OI NOPMANΔOI KATAKTHTEΣ MAΛΩNOYN ΔIAPKΩΣ ME TOYΣ NTOΠIOYΣ KATOIKOYΣ THΣ AΓΓΛIAΣ, TOYΣ ΣAΞONEΣ, KAI H AΓAΠHMENH TOY IBANOH, H ΛEΔH POBENA, ETOIMAZETAI NA ΠANTPEYTEI KAΠOION AΛΛON.MEΣA AΠO ΠEPIΠETEIEΣ, ΣYNΩMOΣIEΣ, ΠAΘH KAI INTPIΓKEΣ ΘA ΘPIAMBEYΣEI TEΛIKA TO ΔIKAIO KAI O EPΩTAΣ. O IBANOHΣ ΘA ΠANTPEYTEI THN AΓAΠHMENH TOY KAI O PIXAPΔOΣ ΘA ΞANAKEPΔIΣEI TO ΘPONO THΣ AΓΓΛIAΣ.

First Published

1820

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment