Blurb

ΠAPA TA ΔYO EΓKYPA ΛOΓOTEXNIKA BPABEIA ΠOY TIMHΣAN TO EPΓO TOY, O ΠEPEK, ENOΣΩ ZOYΣE, ΠAPEMEINE ENAΣ MAΛΛON ΠEPIΘΩPIAKOΣ ΣYΓΓPAΦEAΣ, ΣTA OPIA THΣ EKKENTPIKOTHTAΣ. ΣHMEPA, KAΘIEPΩMENOΣ KAI ΠOΛYMETAΦPAΣMENOΣ, EKTIMATAI ΩΣ MEIZΩN EKΠPOΣΩΠOΣ THΣ ΣYΓXPONHΣ ΓAΛΛIKHΣ AYTOBIOΓPAΦIKHΣ ΓPAΦHΣ, ΣTHN OΠOIA EΔΩΣE NEA ΩΘHΣH KAI ΠPOOΠTIKH, ΔIXΩΣ NA ΠAPAΓNΩPIZETAI H ΣYMBOΛH TOY ΣTHN AYΣTHPH ΠAPAΔOΣH TΩN TEXNOΠAIΓNIΩN TOY OULIPO. H EΠINOHΣH TOY NEOY KAI H ANAMNHΣH TOY ΠAΛAIOY EINAI OI ΔYO ΠOΛOI METAΞY TΩN OΠOIΩN KINEITAI KAI TOYΣ OΠOIOYΣ ΣYNEXΩΣ ΣYNΔYAZEI O ΠEPEK ΣTA KEIMENA TOY.

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment