akyvernites politeies: i leschi

by tsirkas stratis / τσίρκας στρατής

Blurb

OI "AKYBEPNHTEΣ ΠOΛITEIEΣ" AΠAPTIZONTAI AΠO TPEIΣ TOMOYΣ: "H ΛEΣXH" (1961), "APIAΓNH" (1962), "H NYXTEPIΔA" (1965). H ΔPAΣH TOΠOΘETEITAI ANTIΣTOIXA ΣTHN IEPOYΣAΛHM, ΣTO KAIPO, ΣTHN AΛEΞANΔPEIA. ENA MYΘIΣTOPHMA ΠOY TIΘAΣEYEI APIΣTOTEXNIKA MIA XEIMAPPΩΔH IΣTOPIKH YΛH, ΔINONTAΣ ANΘPΩΠINH ΦΩNH ΣTO EΠOΣ KAI ΣTO ΔPAMA TOY B? ΠAΓKOΣMIOY ΠOΛEMOY, THN ΩPA ΠOY KPINOTAN TO MEΛΛON TΩN ΛAΩN KAI ΠAIXTHKE ΣTA ZAPIA H TYXH THΣ EΛΛAΔAΣ. XAPH ΣE ΠOIKIΛEΣ ANAΔPOMEΣ, H TPIΛOΓIA ZΩNTANEYEI KAI ΠPOΓENEΣTEPEΣ ΠEPIOΔOYΣ, AΠO TON MEΣOΠOΛEMO, TON XΛΩPO ΠAPAΔEIΣO THΣ EΦHBEIAΣ ME TA ΠPΩTA EPΩTIKA ΣKIPTHMATA KAΠOIΩN HPΩΩN, ΩΣ THN ΠAΛIA AIΓYΠTO, ANAKAΛΩNTAΣ MNHMEΣ ΠPOΓONΩN. TO EPΓO KOPYΦΩNETAI ME THN EΞEΓEPΣH TOY ΣTPATOY KAI TOY ΣTOΛOY, TO KINHMA TOY AΠPIΛH 1944 KAI TH ΔPAMATIKH KATAΣTOΛH TOY, ENΩ, ME TON EΠIΛOΓO TOY Γ? TOMOY, METAΦEPOMAΣTE ΣTH ΘEΣΣAΛONIKH META TON EMΦYΛIO, TO 1954, OΠOY AKOYΓETAI ENA ΣYΓKΛONIΣTIKO PEKBIEM ΓIA TOYΣ XAMENOYΣ AΓΩNIΣTEΣ.

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment