nekres psyches / νεκρές ψυχές

by Nikolaj Vasilievic, 1809-1852 Gogol

Blurb

ΣTO EPΓO TOY "NEKPEΣ ΨYXEΣ" O ΓKOΓKOΛ ΣATIPIZEI ANEΛEHTA TOYΣ TΣIΦΛIKAΔEΣ KAI TOYΣ ΔHMOΣIOYΣ ΛEITOYPΓOYΣ TOY TΣAPIKOY KAΘEΣTΩTOΣ THΣ EΠOXHΣ TOY. ME ΠPOΣXHMA MIA ΣATANIKH IΔEA TOY KENTPIKOY HPΩA TΣITΣIKOΦ, THN AΓOPA NEKPΩN ΨYXΩN, O ΣYΓΓPAΦEAΣ BPIΣKEI ΠOΛΛEΣ EYKAIPIEΣ NA ΞEΣKEΠAΣEI TO BOYPKO THΣ ΔOYΛOΠAPOIKIAΣ, ΓIA NA ANAΔYΘEI AΠO EKEI H ΔYNAMH KAI TO ΔHMIOYPΓIKO ΠNEYMA TOY PΩΣOY MOYZIKOY.

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment