Илиада

Novel, Poetry by Омир

Blurb

Илиада е епическа поема в 15 703 хекзаметри, приписвана на Омир, едно от най-древните произведения в европейската литература. За основа при написването ѝ са послужили многобройни древногръцки предания за подвизите на древни герои.
Наименованието ѝ идва от Илион — старото име на Троя, град в северозападна Мала Азия, на около 7 км от Дарданелите. Следователно „Илиада“ ще рече поема за Илион. Тя е написана върху сюжет от митологията или по-специално от тъй наречения Троянски цикъл от сказания, който е дал сюжет на много литературни произведения.

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment