Нощна смяна

Novel, Horror by Ричард Бакман

Blurb

„Нощна смяна“ е първият сборник с разкази на Стивън Кинг. Много от най-известните му къси истории са поместени в тази подборка.
Тя е публикувана веднага след „Сияние“ и е петата книга на Кинг, която е издадена. Единствено „Джирусълъмс лот“, „Дружество „Отказване с гаранция““, „Последно стъпало“ и „Жената в стаята“ не са издавани, докато останалите са публикувани в мъжки списания в периода 1970-1975 г.
„Нощна смяна“ е първото произведение, за което Кинг пише встъпителни думи. Чрез тях авторът се представя накартко и се обръща директно към читателя. Книгата има и уводът, който е дело на един от любимите писатели на Кинг, Джон Макдоналд.

First Published

1978

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment