Одисей

Novel by Джеймс Джойс

Blurb

„Одисей“ е експериментален роман от ирландския писател Джеймс Джойс, първоначално част от него излиза в подлистник в американското списание The Little Review, а впоследствие е публикуван от издателката Силвия Бийч в Париж.
„Одисей“ описва в няколкостотин страници поток на съзнанието, структурирани в осемнадесет „епизода“, един-единствен ден - 16 юни 1904 година - от живота на 38-годишния рекламен агент Леополд Блум и на хората, които го заобикалят в Дъблин. Заглавието на книгата е заимствано от Омировата Одисея. На 16 юни всяка година не само в Дъблин, а и по цял свят, включително в България, се отбелязва Блумовден.
Романът излиза за пръв път на български през 2004 година, в превод на Иглика Василева.

First Published

1922

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment