Островът от предишния ден

Novel by Умберто Еко

Blurb

Третият роман на Умберто Еко Островът от предишния ден е публикуван след Името на розата и Махалото на Фуко, последван от Баудолино и Тайнственият пламък на кралица Лоана.
Проницателните анализатори и специалисти на творчеството на Умберто Еко, сред които T. Stauder, E. Golino, E. Tadini, M. P. Pozzato, H. Lozano Miralles, единодушно споделят мнението, че Островът от предишния ден би трябвало да се възприема като огромно интерпретативно предизвикателство, отправено от висотата на вече монументалното творчество на неговия автор. В действителност, имайки предвид изключителното богатство и наситеност на автентични исторически сведения и интертекстуални препратки, от които е изграден микрокосмосът на творбата, текстът изисква активното сътрудничеството на читател, надарен с „неограничена енциклопедична компетентност”, за когото Еко намеква в своите Six walks in the fictional woods, читател, „способен да открие семантичните алюзии и препратки на места, убягнали дори на емпиричния им автор”.

First Published

1994

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment