Престъпление и наказание

Novel, Psychological novel by Фьодор Достоевски

Blurb

Престъпление и наказание е роман, написан през 1866 г. от руския писател Фьодор Достоевски. За пръв път е публикуван през 1866 в „Русский вестник“.
В Престъпление и наказание се разглеждат душевните терзания на Родион Романович Раскольников, разорен петербургски студент, който убива предумишлено безскрупулна лихварка за парите ѝ и неумишлено нейната по-млада сестра. Но така героят не разрешава финансовите си проблеми. Смята се, че Престъпление и наказание е първият от цикъла велики романи на Достоевски, който завършва с Братя Карамазови, написан малко преди смъртта му.

First Published

1866

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment