Ромео и Жулиета

by Уилям Шекспир

Blurb

„Ромео и Жулиета“ е пиеса, една от ранните трагедии на Уилям Шекспир, разказваща за злощастната любов на двама млади, чиято смърт накрая довежда до помиряването на техните враждуващи семейства. Творбата е сред най-известните Шекспирови пиеси за времето си и заедно с Хамлет, е една от най-често изпълняваните. Днес главните герои се разглеждат като архетипи на двама влюбени.
Пиесата завършва с думите
„Ромео и Жулиета“ принадлежи към традиция трагични романи датираща от Античността. Сюжетът се основава на италианска приказка, преведена в стихове под името,Трагичната история на Ромео и Жулиета“ от Артър Брук‘ през 1562 г. и преразказани в проза в,Дворецът на удоволствието‘‘ от Уилям Пейнтърин 1. Шекспир взаимства значително и от двете, но за да разгърне сюжета, разработва и второстепенни герои, а именно Меркуцио и Парис. Най-вероятно написана между 1591 и 1595, пиесата е публикувана за първи път в „кварто“ издание през 1597 г. Текстът бил зле написан и в по-късните издания бива коригиран, което в последствие го доближава до Шекспировия оригинал.

First Published

1597

Member Reviews Write your own review

tatiana.bper4

Tatiana.bper4

the book was entertaining and romantic but the language and the way they speak was not understandable

0 Responses posted in September
Log in to comment