Тотем и табу

by Зигмунд Фройд

Blurb

Тотем и табу е книга, издадена през 1913 от Зигмунд Фройд. Това е колекция от есета, за първи път публикувани в списание Имаго, в тях се прилага психоанализа в полетата на археологията, антропологията и религията: "Ужасът от инцеста"; "Табу и емоционална амбиваленстност"; "Анимизъм, магия и всемогъщество на мислите"; и "Възвръщането на тотемизма в детството".

First Published

1913

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment