Tălkuvane na săništata

by Зигмунд Фройд

Blurb

Тълкуване на сънищата е книга от Зигмунд Фройд. Първото издание е публикувано на немски език през ноември 1899 като Die Traumdeutung. На български език за първи път е издадена от издателство "Евразия" през 1993 г. Публикацията официално представя теория на Фройд за тълкуване на сънищата, чиято активност Фройд всеизвестно описва като "царският път за разбиране на несъзнателните душевни процеси".
Книгата представя Аз-а и описва теория на Фройд за несъзнателното по отношение на тълкуването на сънищата. Сънищата, според гледната точка на Фройд, са форми на "изпълнения на желанията" - опити на несъзнателното да разреши някои видове конфликти, дали някакви скорошни или от дълбините на миналото. Обаче информацията в несъзнателното е в неуправляема и често притесняваща форма, "цензор" в предсъзнателното не позволява тя да премине непроменена в съзнанието. По време на сънищата предсъзнателното е по-отпуснато в тази си служба, отколкото в будните часове, но все още е внимателно: като такова, несъзнателното трябва да изопачи и изкриви значението на информацията, съдържаща се в него, за да премине през цензурата.

First Published

1899

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment