Госпођа Даловеј

Novel by Вирџинија Вулф

Blurb

Госпођа Даловеј је најпознатији роман Вирџиније Вулф. Настао је из две краће приче: „Госпођа Даловеј у Улици Бонд“ и „Премијер“, која је написана за забаву коју је организовала Вулфова. Часопис „Тајм“ је 2005. године овај роман прогласио за један од најбољих романа написаних на енглеском језику од 1923. године до данас.

First Published

1925

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment