Илијада

Novel, Poetry by Хомер

Blurb

Илијада је јуначки епски спев. Претпоставља се да је настао у 8. веку пре нове ере у грчким колонијама у Малој Азији. Облик у коме је Илијада дошла до нас добила је у 6 веку пре. н. е. у Атини у време Пизистрата. Пизистрат је установио Панатински празник о коме су се рецитовале Хомерове песме. У ту сврху у атичкој редакцији припремљена су државна издања тих песама. Ауторство се приписивало Хомеру. Међутим, нема ниједног поузданог податка о животу Хомера због чега се у његову историчност сумња. У вези с тим настало је у науци хомерско питање.
Илијада је подељена у 24 књиге. Поделу су установили испитивачи Илијаде у Александрији.
Основни мотив Илијаде је срџба најбољег ахајског јунака, Ахила.

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment