Фаталиста Жак

by Дени Дидро

Blurb

Фаталиста Жак је роман француског енциклопедисте и писца Денија Дидроа написан у другој половини 18. века. Дидро је Фаталисту Жака је написао 1773, а био је објављен 1792. у Немачкој, а 1796 у Француској, а писан по угледу на Тристрама Шендија који је написан 1759.

First Published

1796

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment