Чекајући Годоа

by Семјуел Бекет

Blurb

Čekajući Godoa je drama koju je napisao Samjuel Beket u kojoj glavni junaci čekaju Godoa - osobu koja se nikad neće pojaviti. Delo je provobitno napisano na francuskom. Beket je delo preveo na svoj maternji jezik 1952., tada je pridodao podnaslov - Tragikomedija u dva čina.

First Published

1952

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment