אינאיס

Fantasy by Vergil

Blurb

אַינֵאִיס מאת ורגיליוס היא פואמה אפית רומית הכוללת 12 ספרים המתארים את הרפתקאותיו של איניאס.
הפואמה נכתבה בימיו של אוגוסטוס, שליטה של קיסרות רומא לאחר הכאוס שהשתרר בה עם רצח יוליוס קיסר. שלטונו של אוגוסטוס שם קץ למלחמת האזרחים, החזיר את היציבות והשכין את ה"פאקס אוגוסטה" שנמשך קרוב ליובל. בוורגיליוס ובבני דורו עורר הסדר החדש התלהבות. האיניאידה נכתבה כדי לרומם את הקיסרות באמצעות יצירת גיבור לאומי. ביצירה זו יוצא מייסד הגזע הרומי שנועד להחזיק בכל העולם תחת שלטונו, הלא הוא איניאס, להגשים את גורלו ככובש איטליה.
לפי האגדה כתב ורגיליוס רק שלוש שורות ביום בעת כתיבת היצירה המורכבת הזו. למרות אורכה של היצירה, המשתווה לזו של כתיבתו של הומרוס, לא נסתיימה כתיבתן של כמה שורות. יש הסוברים כי זו הייתה כוונתו של המשורר.
עם מותו, השאיר ורגיליוס הוראה כי יש לשרוף את היצירה כיוון ולא היה מרוצה מחלקים מן היצירה, אולם אוגוסטוס הורה כי לא ישרפו אותה, והיא פורסמה עם שינויים מועטים.
במאה ה-15 היו שני ניסיונות ליצור המשך ליצירה. אחד מניסיונות אלו, שנעשה על ידי מפאו וג'ו, אף נכלל בהדפסות של היצירה שנעשו במאות ה-15 וה-16.
התרגום השלם של האינאיס לעברית נעשה בידי שלמה דיקמן תוך שמירה על המשקל השירי שבו נכתבה במקור הלטיני, הקסמטר דקטילי.

First Published

19

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment