אמנית הגוף

Novel, Speculative fiction by דון דלילו

Blurb

אמנית הגוף היא נובלה מאת הסופר הפוסט מודרניסטי דון דלילו, שיצאה לאור בשנת 2001.
הספר התפרסם 4 שנים לאחר יציאתו לאור של ספרו האחרון של דלילו "תת עולם" ומהווה, לדעת מבקרי ספרות רבים, עוף חריג ברפטואר שלו. היצירה מתפרשת על פני 128 עמודים ועלילתה סובבת סביב ההתמודדות הפיזית והנפשית של אלמנה טריה עם חייה. הספר נצמד אל השכול לפרטי פרטים דרך ההתמודדות הפיזית עם המוות וההשלכות הנפשיות על גיבורת הספר ועל בתה.
הספר נחשב כקיצון מוחלט ביצירותיו של דון דלילו - רב אומן באהבת הפרטים ופזרנות פרוזאית - אשר מתמצת ביצירה זו את סך עבודותיו במשך השנים לתוך נובלה מדויקת.

First Published

2001

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment