מוצא המינים

Treatise by צ'ארלס דרווין

Blurb

מוצא המינים, ובשמו המלא "על מוצא המינים בדרך הבירור הטבעי או השארת גזעים מחוננים במאבק החיים", אשר פורסם ב-24 בנובמבר 1859, הינו ספר מדעי אשר עומד בבסיסה של תורת האבולוציה המודרנית. הספר נחשב לאחת מיצירות המופת של המדען הבריטי צ'ארלס דרווין ולאחד מספרי המדע החשובים ביותר שנכתבו.
התאוריה המוצגת בספר גרסה כי האורגניזמים השונים בכדור הארץ נתהוו וממשיכים להתהוות באמצעות שינויים קטנים והדרגתיים, המצטברים במשך הדורות באמצעות מנגנון של ברירה טבעית. מנגנון זה הוא שמסביר את הגיוון הרב של המינים והזנים שבעולם החי והצומח. המונח "ברירה טבעית" מציין שאין בתהליך זה התערבות אלוהית, או התפתחות מתקדמת לקראת אורגניזם משוכלל או טוב יותר. לפי התאוריה, שינויים קטנים של אורגניזמים שונים בני אותו מין או זן הם דבר שכיח. באמצעות מנגנון הברירה הטבעית, נשמרים ומתפתחים אך ורק אותם שינויים שמועילים לאורגניזם במסגרת "מלחמת הקיום" - מלחמתם המתמדת של האורגניזמים בטבע על המשאבים ועל הרבייה. דרווין ניסה להראות כי המינים כולם מוצאם מאב קדמון משותף, אשר שינויים שבאו בדרך הברירה הטבעית לאורך אלפי דורות הביאו אותם למצבם המודרני.
בקהילה המדעית זכה הספר לפרסום רב מיד עם צאתו. אולם, הייתה תאוריה זו בתחילה רק אחת, גם אם מרכזית, מני תאוריות מדעיות שונות בנוגע להיווצרות המינים השונים על פני כדור הארץ.

First Published

1979

Member Reviews Write your own review

pwtierney

Pwtierney

Darwin's Origin of Species is a classic book that should be read by any evolutionary biologist, if only for history's sake. He is incredibly observant, and notes many things that evolutionary biologists are still wrestling with. That said, Darwin was an infamously bad writer. This isn't a book many folks would casually read for pleasure. It is a piece of scientific literature, and although it is also a natural history tome, it is best suited for those with academic interests over those with just a casual interest in biological evolution and it's early heroes.

0 Responses posted in December
Log in to comment