آدم اول

Novel, Autobiographical novel by آلبر کامو

Blurb

آدم اول یا مرد اول آخرین رمان ناتمام آلبر کامو است.
در چهارم ژانویهٔ ۱۹۶۰ آلبر کامو در یک تصادف رانندگی در منطقهٔ لوبرون در جنوب فرانسه درگذشت. دست‌نوشتهٔ ناتمام آدم اول، اتوبیوگرافیی که آلبر کامو در زمان مرگش روی آن کار می‌کرد، در گل و لای در محل تصادف پیدا شد. دختر آلبر کامو، کاترین کامو، بعدها دست نوشته را به نسخهٔ تایپی تبدیل کرد و آن را در سال ۱۹۹۴ منتشر نمود. کامو امیدوار بود که این نوشته شاهکار او باشد و برخی منتقدان در این نظر با او موافق بودند با توجه به اینکه با وضعیت ناتمام، در مقایسه با سایر رمان‌های کامو، به خوبی نیروی بدنی و روحیهٔ آزادی پسربچگی را به تصویر می‌کشد.
این کتاب با عنوان «آدم اول» توسط منوچهر بدیعی به فارسی ترجمه و توسط نشر نیلوفر منتشر شده‌است.

First Published

1994

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment