آشفتگی‌های ترلس جوان

Novel by روبرت موزیل

Blurb

آشفتگی‌های ترلس جوان رمانی از روبرت موزیل نویسنده بزرگ اتریشی که در سال ۱۹۰۶ منتشر شد. ترجمه فارسی این رمان توسط محمود حدادی از طرف نشر بازتاب‌نگار در سال ۱۳۸۱ عرضه شده‌است. این رمان همچنین نمونه از سنت رمان تربیتی Bildungsroman به شمار می‌رود.

First Published

1906

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment