آنتیگونه

Tragedy by سوفوکل
We can tell you if you would like this book! Take the tour to see how it works!

Blurb

آنتیگونه ‏، نام نمایشنامه‌ای است از تراژدی نویس مشهور یونانی، سوفوکل که در حدود ۴۴۲ پیش از میلاد نوشته شده‌است و با وجودی که آخرین نمایشنامه از سه گانهٔ تب ‏می‌باشد اما پیش از دو نمایشنامهٔ دیگر نوشته شده‌است.
تنها ۷ نمایشنامه از مجموع ۱۲۳ تراژدی سوفوکل باقی‌مانده‌است و شاید بتوان سه‌گانهٔ تب را با توجه به اجراهای بسیاری که از نمایشنامهٔ آنتیگونه صورت گرفته‌است مشهورترین آنها دانست..

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment