آهستگی

Novel by میلان کوندرا

Blurb

آهستگی رمانی از میلان کوندرا نویسنده چک - فرانسوی است. این رمان در سال ۱۹۹۵ و در فرانسه به زبان فرانسوی نوشته و منتشر شد.

First Published

1995

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment