اعترافات آگوستین قدیس

non-fiction by St. Augustine

Blurb

اعترافات کتابی است که مارکوس اورلیوس اوگوستینوس، مشهور به آگوستین قدیس متفکر و فیلسوف اهل کارتاژ در شمال آفریقا آن را در سال ۴۰۰ میلادی به زبان لاتین نوشته است. این کتاب شامل ۱۳ قسمت مجزا بوده و مجموعه‌ای از شرح احوال و افکار و اعتراف به گناه‌های نویسنده را در بر می‌گیرد.

First Published

398

Member Reviews Write your own review

box304

Box304

The greatest Christian philosopher I've ever read. He starts to get a little repetitive in the later half of the book, but still head and shoulders above others in his field. A truly great work.

0 Responses posted in September
Log in to comment