باغ سیمانی

fiction by ایان مک‌یوون

Blurb

«باغ سیمانی» نام رمانی است نوشتهٔ ایان مک‌یوون که در سال ۱۹۷۸ در بریتانیا منتشر شد.
در ایران نشر آموت این کتاب را در سال ۱۳۹۲ با ترجمهٔ وحید روزبهانی منتشر کرده است.

First Published

1978

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment