تاجر ونیزی

by ویلیام شکسپیر

Blurb

تاجر ونیزی نمایشنامه‌ای کمدی اثر ویلیام شکسپیر است که در حدود سال‌های ۱۵۹۶-۱۵۹۴ نوشته شده‌است. این اثر به صورت یک کمدی رومانتیک است و به خاطر صحنه‌های دراماتیک آن معروف است. همچنین معروفیت دیگر این اثر به خاطر شخصیت یهودی شایلاک که یک رباخوار است و بیرحمی بیش از حد او نسبت به شخصیت اصلی داستان آنتونیو تاجر است.

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment