رام کردن زن سرکش

by ویلیام شکسپیر

Blurb

رام کردن زن سرکش نمایشنامه‌ای کمدی اثر ویلیام شکسپیر است که در حدود سال‌های ۱۵۹۷-۱۵۹۴ نوشته شده‌است.

First Published

1590

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment