زندگی و عقاید آقای تریسترام شندی

Novel by لورنس استرن

Blurb

زندگی و عقاید آقای تریسترام شندی که به اختصار تریسترام شندی نیز خوانده می‌شود، رمانی‌ست نوشتهٔ لارنس استرن که در ۹ جلد منتشر شده‌است. دو جلد اول رمان در سال ۱۷۵۹ منتشر شد و جلدهای بعدی طی ۷ سال آینده به چاپ رسیدند. این کتاب داستان زندگی و عقاید نجیب‌زاده‌ای به نام تریسترام شندی است. نویسنده در این رمان شیوه‌ای را به کار می‌گیرد که ادامهٔ سنت فرانسوا رابله در داستان‌گویی‌ست. داستان تریسترام شندی پر است از اظهارنظرها و عقاید راوی که به شکلی نامنظم و پراکنده به خواننده ارائه می‌شوند و نویسنده با کلک‌بازی‌های فراوان اصل داستان را مرتب به تأخیر می‌اندازد. این شیوه در آثار جویس، بی. اس. جانسن و دیوید فاستر والاس نیز ادامه می‌یابد.
زندگی و عقاید آقای تریسترام شندی را ابراهیم یونسی به فارسی ترجمه کرده و انتشارت نسل قلم در سال ۱۳۷۸ آن را در دو جلد منتشر کرده‌است.
در سال

First Published

1759

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment