زندگی کوتاه است

by یوستین گردر

Blurb

زندگی کوتاه است نام کتابی‌ست نوشتهٔ یوستین گردر نویسنده نروژی که در سال ۱۹۹۶ میلادی در نروژ منتشر شده‌است. این کتاب در سال ۱۳۸۱ توسط مهرداد بازیاری ترجمه شد و نشر هرمس آن را منتشر کرد. این کتاب با مقدمه ای از فرید رائد با نام در رنگ و نیرنگ عشق به چاپ رسیده است.
گردر در بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین یک نسخه دست نوشتهٔ قدیمی به نام دفترچه یادداشت فلوریا را از یک کتاب‌فروشی خریداری کرد که در آن «فلوریا آملیا» حاصل چندین سال زندگی خود با آگوستین را در نامه‌ای عاشقانه به وی می‌نویسد.
آگوستین که در حدود سال ۴۰۰ میلادی کتابی به نام اعترافات نوشته بود با برشمردن گناهان و خطاهای خود اشاراتی ضمنی به زنی دارد که دوازده سال از زندگی‌اش را بدون برگزاری ازدواج با او گذرانده بود ولی او را ترک می‌کند تا از تمامی لذات این جهانی چشم پوشد و به رستگاری روحی و نجات معنوی برسد.
کتاب زندگی کوتاه است حاصل نامه‌های عاشقانهٔ فلوریا به آگوستین است.

First Published

1996

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment