سایلس مارنر

Novel by جرج الیوت

Blurb

سایلس مارنر: بافندهٔ راولو سومین رمان، جورج الیوت می‌باشد که در سال ۱۸۶۱ منتشر شد.
داستان این کتاب درباره یک بافنده کتان به نام سایلس مارنر می‌باشد. این کتاب به خاطر واقع‌گرایی فلسفی قوی‌اش قابل توجه است.

First Published

1861

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment