سلاخ‌خانه شماره پنج

Novel, Satire by کرت وانه‌گت

Blurb

سلاخ‌خانه شماره پنج رمان مشهور کورت وانگات نویسنده معاصر آمریکایی است که در سال ۱۹۶۹ منتشر شده‌است. عنوان فرعی کتاب جنگ صلیبی کودکان است که اشاره به واقعه‌ای تاریخی در دوران جنگ‌های صلیبی دارد.
ونه‌گات کتاب را بر اساس تجارب شخصی خویش در جنگ جهانی دوم درباره واقعه بمباران درسدن آلمان توسط متفقین نوشته‌است. کتاب درباره بیلی پیل گریم سرباز آمریکایی است که در زمان جنگ جهانی دوم در شهر درسدن حضور دارد و در زمان بمباران در سلاخ‌خانه‌ای در زیرزمین پناه می‌گیرد.
کتاب از جمله رمان‌های پست‌مدرنیستی قرن بیستم است.
این کتاب توسط علی اصغر بهرامی به فارسی ترجمه شده‌است و توسط انتشارات «روشنگران و مطالعات زنان» منتشر شده‌است.

First Published

1969

Member Reviews Write your own review

dankirk

Dankirk

overrated

0 Responses posted in February
gringo1980

Gringo1980

I know people rant and rave over this novel, I really didnt get it. I found this novel boring.

0 Responses posted in February
()

()

This book has some of the most beautiful and memorable lines. It is at the same time both funny and heartbreaking.

0 Responses posted in December
Log in to comment