سکه‌سازان

Novel by آندره ژید

Blurb

سکه‌سازان نام یک کتاب ادبی است که توسط آندره ژید، نویسندهٔ اهل فرانسه نوشته شده‌است. این کتاب یکی از آثار ادبی برجستهٔ جهان است.
حسن هنرمندی در سال ۱۳۳۵، این رمان را به فارسی ترجمه کرد.

First Published

1925

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment