سگ‌های سیاه

Novel by ایان مک‌یوون

Blurb

سگ‌های سیاه نام رمانی است نوشتهٔ ایان مک‌یوون که در سال ۱۹۹۲ در بریتانیا منتشر شد.
نشر نی این کتاب را در سال ۱۳۹۰ با ترجمهٔ امیرحسین مهدی‌زاده در ایران منتشر کرده است.

First Published

1992

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment