شب‌زنده‌داری فینگن‌ها

Novel by جیمز جویس

Blurb

شب‌زنده‌داری فینگن‌ها رمانی است نوشته نویسنده ایرلندی، جیمز جویس، که به خاطر سبک آن شهرت دارد و به عنوان یکی از دشوارترین آثار داستانی ادبیات انگلیسی شناخته می‌شود.
جیمز جویس پس از اتمام رمان اولیس دست به کار نوشتن شب‌زنده‌داری فینگن‌ها زد. به پایان بردن این رمان هفده سال به طول انجامید. یکی از عوامل که سبب تأخیر در اتمام این رمان شد بیماری دخترش، لوسیا، بود.
جیمز جویس شب‌زنده‌داری فینگن‌ها را در پاریس نوشت و در سال ۱۹۳۹، دو سال پیش از مرگش، منتشر کرد و این رمان آخرین اثر او است. جویس به منظور حفظ حق تالیف خود بخشی از شب زنده‌داری فینگن‌ها را در نیویورک منتشر کرد.
شب‌زنده‌داری فینگن‌ها را در فارسی «شب عزای فینگن‌ها» و «شب‌بیداری فینگن‌ها» هم نوشته‌اند.
شب‌زنده‌داری فینگن‌ها داستان زندگی خانواده‌ای ایرلندی از شب تا صبح است. نثر این رمان چنان پیچیده و با واژه‌سازی‌های مختلط عمدی آمیخته است که ترجمه‌اش به زحمت قابل خواندن است.

First Published

1939

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment