شهریار

Treatise by Nicolas Machiavel

Blurb

شهریار، نام کتاب مشهور نیکولو ماکیاولی، اندیشمند ایتالیایی است که بنیانگذار مکتب سیاسی ماکیاولیسم می‌باشد. این کتاب شامل ۲۶ فصل است.
این کتاب نخستین‌بار با عنوان شهریار توسط محمود محمود در سال ۱۳۱۱ به فارسی واگردان شده است.

First Published

1532

Member Reviews Write your own review

tpvales

Tpvales

Survival guide for everyone in lots of moments.

0 Responses posted in February
Log in to comment