ظرافت جوجه‌تیغی

Novel by موریل باربری

Blurb

ظرافت جوجه‌تیغی یکی از رمان‌های موریل باربری است. این کتاب اولین بار در اگوست ۲۰۰۶ منتشر شد و ترجمه انگلیسی آن در سپتامبر ۲۰۰۸ به چاپ رسید. این کتاب را مرتضی کلانتریان به فارسی ترجمه کرده‌است.

First Published

2006

Member Reviews Write your own review

maddie.kirwin

Maddie.kirwin

Probably my new favorite book. While there isn't a lot of traditional "action," there's so much more than that. It's simply beautifully crafted.

0 Responses posted in April
Log in to comment