غروب بت‌ها

Philosophy by فریدریش نیچه

Blurb

غروب بت‌ها یا فلسفیدن با پتک کتابی است اثر فردریش نیچه آلمانی، که شاید در برابر غروب خدایان واگنر نوشته شده باشد.

First Published

1889

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment