فراسوی نیک و بد

Philosophy by فریدریش نیچه

Blurb

فراسوی نیک و بد کتابی‌است نوشته فریدریش نیچه فیلسوف آلمانی، که در واپسین سال‌های عمر وی در سال ۱۸۸۶ انتشار یافت. عنوان اصلی کتاب فراسوی نیک و بد — پیش درآمدی بر فلسفه آینده است که نویسنده مقصودش را از نگارش این کتاب نگاه به فلسفه آینده عنوان می‌کند.
نویسنده در واپسین سال‌های عمر خویش دوره‌ای سخت را گذرانده‌است و این کتاب حاصل زمستان یکی از سال‌های عمر اوست که به گفته خویش خیلی مهم بوده‌است.
دریکی از نامه‌های خویش به دوست خود می‌نویسد:
ترجمه فارسی کتاب را داریوش آشوری از متن آلمانی آن برگردانده‌است.

First Published

1886

Member Reviews Write your own review

Tijolada

Tijolada

Show

0 Responses posted in January
Log in to comment