قدرت و جلال

Novel, Speculative fiction by گراهام گرین

Blurb

قُدرَت و جَلال اثر گراهام گرین نویسنده انگلیسی است. این رمان در سال ۱۹۴۰ منتشر شده‌است.
گراهام گرین این کتاب را پس از سفر به مکزیک در سال ۱۹۳۸ نوشت و در آن به وضعیت اسف بار مردم این کشور در زمان اجرای قوانین ضدمذهبی دولت این کشور پرداخت. این اثر که هم در موضوع و هم در محتوا به دفاع از ایمان مسیحی می‌پردازد در زمره شاهکارهای ادبیات مذهبی غرب قرار می‌گیرد، هر چند که تشبیه کشیش میخواره و متزلزل داستان به مسیح موجب تقبیح این اثر از سوی کلیسای کاتولیک شد.
گراهام گرین قدرت و جلال را در کنار کنسول افتخاری دو کتاب محبوب خود معرفی کرده و در یکی از مصاحبه‌هایش اقرار می‌کند که در میان قهرمانان داستان‌هایش به کشیش الکلی قدرت و جلال شباهت بیشتری دارد.
این کتاب با نام راه های پیچ در پیچ نیز شناخته می‌شود. در ایران این کتاب با عنوان مسیحای دیگر یهودای دیگر توسط هرمز عبداللهی ترجمه و توسط انتشارات طرح نو چاپ شده است. مقاله ای از بهاءالدین خرمشاهی درباره این کتاب و نویسنده اش در پایان ترجمه فارسی ضمیمه شده است.

First Published

1940

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment