قصه‌های بیدل نقال

Speculative fiction by جی.کی. رولینگ

Blurb

قصه‌های بیدل نقال یک کتاب نوشته شده توسط جوآن رولینگ است که در دنیای هری پاتر اتفاق می‌افتد این کتاب توسط جی. کی. رولینگ نوشته و طراحی شده‌است. در کتاب هفتم هری پاتر با نام و خود قصه های بیدل از زبان زنوفیلیوس لاوگود آشنا می شویم.در وصیت نامه ی دامبلدور این کتاب به عنوان ارثیه برای هرماینی گرنجر دوست هری پاتر در نظر گرفته شده است که در صفحات آن علامت یادگارن مرگ به چشم می خورد و آن ها را به سمت نکته ی مورد نظر دامبلدور یعنی جمع آوری این سه یادگاران برای شکست لردسیاه معطوف می کند. کتاب بیدل نقال در دنیای جادویی با مقدمه ی مفصل پروفسور دامبلدور به چاپ رسید که نقد خردمندانه ای بر آن است. این کتاب توسط انتشارات تندیس با ترجمه ی ویدا اسلامیه نیز منتشر شده است.نسخه ی الکترونیکی کامل این ترجمه را با مجوز از انتشارات سایت دمنتور منتشر کرده است.

First Published

2007

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment