لباس غواصی و پروانه

Memoir by ژان دومینیک بوبی

Blurb

لباس غواصی و پروانه نام کتاب خاطراتی است که توسط روزنامه‌نگار فرانسوی ژان دومینیک بوبی نوشته شده‌است.
ژاک دومینیک بائوبی قبل از اینکه دچار عارضه حمله مغزی و معلولیت جسمی بشود، از سردبیران مجله ال بود. وی که دچار فلج جسمی شده بود، از لحاظ مغزی کاملاً سالم بود اما بجز پلک چشم چپش، اختیار تمامی اعضلات بدنش را از دست داده بود. از این روی تنها راه ارتباطی‌اش با دیگران از طریق پلک‌زدن بود. وی به این وسیله و با کمک پرستاران و اطرافیانش کتابی از زندگی خود را نوشت. وی ۱۰ روز پس از چاپ کتابش، به علت ابتلا به ذات الریه درگذشت.
بر پایه داستان این کتاب، فیلمی فرانسوی با همین نام در سال ۲۰۰۷ توسط جولیان اشنابل ساخته شد.

First Published

1997

Member Reviews Write your own review

ewmunn

Ewmunn

I find it hard to fault Bauby's work in any aspect, because it simply is what it is. It isn't quite a memoir, and moreso lands in an ambiguous genre of present and personal fiction - in the sense that recollections are not meant to be precise, but fill in gaps in the life of a man who can no longer live much in the present. It's beautiful, but brief.

0 Responses posted in December
Log in to comment