مجمع الجزایر گولاگ

by آلکساندر سولژنیتسین

Blurb

مجمع الجزایر گولاگ مجموعه تحقیقاتی هنری- تاریخی آلکساندر سولژنیتسین درباره رژِیم سرکوب کننده شوروی در سالهای ۱۹۱۸ تا ۱۹۵۶ می‌باشد.
کتاب «مجمع الجزایر گولاگ» نوشته «آلکساندر سولژنیتسین» نویسنده روسی برنده جایزه نوبل، که تاریخ انتشار آن به بیش از ۴۰ سال پیش باز می‌گردد، به عنوان کتاب درسی اجباری برای تدریس در دبیرستان‌های روسیه معرفی شد.

First Published

1973

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment