منظر پریده‌رنگ تپه‌ها

Novel by کازو ایشی‌گورو

Blurb

منظر پریده‌رنگ تپه‌ها عنوانِ کتابی است نوشتهٔ کازو ایشی‌گورو که در سال ۱۹۸۲ منتشر شده است.
این کتاب را نخستین بار در ایران انتشارات نیلا در سال ۱۳۸۰ با ترجمهٔ امیر امجد منتشر کرده است.

First Published

1982

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment