واپسین انسان

Dystopia, Novel by ریچارد متیسون

Blurb

واپسین انسان اصطلاحی است که از سوی نیچه در کتاب چنین گفت زرتشت بیان شده‌است. مفهوم مورد نظر نیچه از «واپسین انسان»، خوارشمردنی‌ترین کسان است و کسانی که حقیر تر از انسان هستند.

First Published

1954

Member Reviews Write your own review

christianrgp

Christianrgp

Mi parte favorita, la historia de como logro ganarse al perro

0 Responses posted in September
gringo1980

Gringo1980

Loved this book, better than the movie. Richard is a wonderful writer.

1 Response posted in February
Log in to comment