پیر گینت

by Peter Watts, هنریک ایبسن

Blurb

پیر گینت نمایش‌نامه‌ای است منظوم نوشتهٔ نمایش‌نامه‌نویس نروژی هنریک ایبسن که در سال ۱۸۷۶ نوشته‌شده‌است.
این نمایش‌نامه اقتباسی آزاد است از یک قصه پریان محلی در نروژ به نام پر گینت.
ایبسن از سوی دولت نروژ مأموریت یافت تا درمنطقه کوهستانی روندانه سفر کرده و داستان‌های بومی منطقه را گردآوری کند. ایبسن در این سفر در روستای وینسترا، داستان پر گینت را از زبان کوه‌نشینان شنید و آن را یادداشت کرد. گور پیر گینت نیز در همین روستا وجود دارد.
هنریک ایبسن بعدها در رم، با بهره جستن از یادداشت‌های خود، نمایش‌نامه پیر گینت را به نگارش درآورد و دفترچه یادداشت‌های داستان اولیه او در موزه‌ای در نروژ در معرض نمایش قرار دارد.

First Published

1876

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment