چنین گفت زرتشت

Prose poetry by فریدریش نیچه

Blurb

چنین گفت زردشت نام کتابی فلسفی و شاعرانه است که فریدریش نیچه فیلسوف و شاعر آلمانی آن را طی سال‌های ۱۸۸۳ تا ۱۸۸۵ نگاشته‌است. شخصیت اصلی این رمان فلسفی شخصی به نام «زرتشت» است که نامش از زرتشت پیامبر گرفته شده‌است.‏‏ نیچه در این کتاب عقاید خود را از زبان این شخصیت بیان داشته‌است.

First Published

1883

Member Reviews Write your own review

Naiane_Oliveira

Naiane_oliveira

Bastante complexo!

0 Responses posted in February
Log in to comment