چنین گفت زرتشت

Prose poetry by فریدریش نیچه
We can tell you if you would like this book! Take the tour to see how it works!

Blurb

چنین گفت زردشت نام کتابی فلسفی و شاعرانه است که فریدریش نیچه فیلسوف و شاعر آلمانی آن را طی سال‌های ۱۸۸۳ تا ۱۸۸۵ نگاشته‌است. شخصیت اصلی این رمان فلسفی شخصی به نام «زرتشت» است که نامش از زرتشت پیامبر گرفته شده‌است.‏‏ نیچه در این کتاب عقاید خود را از زبان این شخصیت بیان داشته‌است.

First Published

1883

Member Reviews Write your own review

Naiane_Oliveira

Naiane_oliveira

Bastante complexo!

0 Responses posted in February
Log in to comment