کوییدیچ در گذر زمان

Fantasy by جی.کی. رولینگ
We can tell you if you would like this book! Take the tour to see how it works!

Blurb

کوییدیچ در گذر زمان عنوان کتابی نوشته جی. کی. رولینگ است که در سال ۲۰۰۱ میلادی عرضه شد . این کتاب که پس از هری پاتر و جام آتش به نگارش درآمده است درباره تاریخچه و قوانین بازی خیالی کوییدیچ است .

Member Reviews Write your own review

Be the first person to review

Log in to comment