کوییدیچ در گذر زمان

Fantasy by Kennilworthy Whisp, جی.کی. رولینگ

Blurb

کوییدیچ در گذر زمان عنوان کتابی نوشته جی. کی. رولینگ است که در سال ۲۰۰۱ میلادی عرضه شد . این کتاب که پس از هری پاتر و جام آتش به نگارش درآمده است درباره تاریخچه و قوانین بازی خیالی کوییدیچ است .

Member Reviews Write your own review

0 Responses posted in August
Log in to comment